Hoevenaar Art Museum  

Overblijfsel / Monnikenboom op Chartroyse
Beschrijving: Gezicht op de stomp van de Monnikenboom in een weiland bij het Kartuizerklooster Nieuwlicht te Utrecht. Techniek: tekening potlood. Gesigneerd: l.b. met WH. De eeuwenoude linde, de zogenoemde Monnikenboom, is in 1850 door de bliksem getroffen; een jaar later is het restant omgehakt. (Zie Utrechtsche Volksalmanak 1853, pag. 1-3). Bron: Archief Utrecht, catalogusnr. 37655.

Willem Pieter Hoevenaar 1808 - 1863