Hoevenaar Art Museum  

Interieur van de Geertekerk te Utrecht: noordelijke zijbeuk, uit het westen.
Reproductie van een tekening van C.W. Hoevenaar uit ca. 1855. De originele tekening is beschreven onder cat.nr. 37521.De prentbriefkaart is afkomstig uit een album dat door H. van Kooten aangeboden is aan ds. N. van Gelder ter gelegenheid van de restauratie van de Geertekerk in 1954-1956.Om redenen van conservatie is het album ontmanteld. 2 brochures zijn in de bibliotheek opgenomen (Bibl.HUA DK 2007-16).

Cornelis Willem Hoevenaar jr. 1847 - 1884