Wie kent ze nog? De schoolplaten die vroeger in de klas hingen? Het was een onderdeel van de leermethode in de 19e en begin 20e eeuw. In 1857 ontwikkelde onderwijzer Hendrik Jan van Lummel een serie van 48 platen. Van Lummel tekende zelf de platen en schreef de handleidingen erbij. Deze werden uitgegeven door Kemink en Zoon uit Utrecht. De tweede serie van 35 platen verscheen in 1862. In totaal maakte van Lummel ruim 150 platen verdeeld in vier series: In en om ons huis, Landbouw en veeteelt, In de dierenwereld en Handel en bedrijf. Na zijn dood in 1877 tot ca. 1910 werd zijn werk voortgezet door Jozef Hoevenaar.

De getoonde schoolplaat heeft als titel: Slordigheid, onvoorzichtigheid en snoepzucht.