​Hoevenaar en Sneewins Klokken & Instrumenten

Anthony Hoevenaar ( - 1695), zoon Simon Hoevenaar (1663 - 1732), kleinzoon Abraham Hoevenaar (1692 - 1767) en achterkleinzoon Simon Anthony Hoevenaar (1720 - 1789) zijn bekende klokken- en instrumentmakers binnen de familie Hoevenaar.

Anthonie Hoevenaar was een zoon van Pieter Hoevenaar en Sibilla Sneewins.
Zijn bekwaamheid als uurwerk- en instrumentmaker had hij blijkbaar geërfd via zijn moeder, die 3 broers had: Anthony, Henricus, en Johannes Sneewins, alle 3 eveneens bekwame instrumentmakers. Door bemiddeling van zijn grootvader Bartholomeus Sneewins kwam Anthony Hoevenaar op twaalfjarige leeftijd in de leer bij zijn oom Johannes Sneewins, de Utrechtse instrumentmaker.

Oom Anthony Sneewins had een zoon Willem Sneewins, die horlogemaker was op de Buitenwatersloot te Delft.

​Gezien de relatie van Hoevenaar met Sneewins, zijn de collecties van de Sneewins`s ook op deze site opgenomen.

Hans Hoevenaar, 2015

Klokken en Instrumenten